"Gümrük Muhafazanın Tespit Kapasitesinin İyileştirilmesi" eşleştirme projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

İtalya-İspanya Konsorsiyumu ile yürütülen ve uygulama süresi 15 ay olan Gümrük Muhafazanın Tespit Kapasitesinin İyileştirilmesi başlıklı eşleştirme projesinin kapanış toplantısı Bakan Yardımcımız Sayın Gonca Yılmaz BATUR, yabancı misyon temsilcileri ve Bakanlığımız birim amirlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

13 Kasım 2019

Konteyner Kontrol Kapasitesinin Artırılması ve Komuta Kontrol Merkezinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi olmak üzere iki bileşenden oluşan proje kapsamda 4’ü yurtdışı, 39’u yurtiçi olmak üzere toplam 43 faaliyet gerçekleştirildi.
 
Gerçekleşen bu faaliyetler kapsamında konteyner kontrol kapasitesinin geliştirilmesi konulu bileşene ilişkin olarak mevcut durum değerlendirmeleri yapmak üzere üye ülke uzmanları tarafından İzmir vr İstanbul’da bulunun limanlarımızda çalışma ziyaretleri düzenlendi. Ayrıca, deniz yoluyla gerçekleşen kaçakçılıkla ilgili teşkilatımızın deneyimleri ile AB deneyimlerinin paylaşıldığı çalıştaylar, Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapılarında ZBV Backscatter tarama sistemi, Mersin, Alsancak, Aliağa ve Ambarlı Limanlarında organize suçla mücadele, rip off ve mühür manipülasyonu eğitimleri gerçekleştirildi. Bunlarla birlikte kaçakçılıkla mücadelede kullanılmak üzere 10 yeni risk profili oluşturuldu ve konteyner kontrol ekipleri kuruldu. 
 
Projenin komuta kontrol merkezinin kapasitesinin güçlendirilmesi başlıklı ikinci bileşeni kapsamında, Genel Müdürlüğümüz, İstanbul’da bulunan limanlar ve Kapıkule sınır kapısında mevzuat, risk analizi süreçleri ve seçim kriterlerine ilişkin mevcut durum analizleri, yeni tarama teknolojilerinin değerlendirilmesi, kurum içi ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi konulu toplantılar yapıldı. Gümrük muhafaza alanında Avrupa Birliği ve dünyadan örnek uygulamaların ve İtalyan-İspanyol gümrük idareleri tarafından kullanılan istihbarat ve veri yönetim sistemlerine ilişkin sunumların paylaşıldığı çalıştaylar ve üye ülkelerce uyuşturucu, sigara-tütün ve ticari eşya kaçakçılığı bağlamında risk profili oluşturma ve uygulama metotlarına yönelik eğitimler düzenlendi. Bu bağlamda komuta kontrol merkezimizden koordine edilen ikisi kurum içi biri kurumlar arası olmak üzere üç operasyon gerçekleştirildi.
 
Bütçesi 1.000.000 avro olan proje, 12 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen kapanış töreni ile sona erdi.