Gümrük Muhafaza Memurlarına Kolluk Eğitimi

19 Aralık 2019

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen işbirliği ile Gümrük Muhafaza personeline Didim’de 11 Kasım – 6 Aralık 2019 tarihleri arasında iki dönem halinde “Temel Kolluk Eğitimi” verildi.

Eğitim programı kapsamında gümrük muhafaza memurlarına kişi ve araç arama, güvenli müdahale, atış eğitimi, taktik silah kullanma, patlayıcı madde, öfke kontrolü, temel insan hakları değerleri, kelepçe takma, araç durdurma, bomba yüklü araçların tespit edilmesi ile bunlara karşı önlem alınmasına yönelik uygulamalı eğitimler verildi.
Ülkemizdeki 4 Adli Kolluk biriminden birisi olan Gümrük Muhafaza Personelinin öncelikli görevi ülke genelinde kaçakçılıkla mücadele etmek, bir diğer görevi ise sınır kapılarında asayişi ve kamu düzenini sağlamaktır.

Personelin bu görevi en iyi şekilde ifa edebilmesi amacıyla personel sürekli eğitimlere tabi tutulmakta olup uzun süredir emniyet birimleriyle yeknesaklığın sağlanması ve uygulamada karşılaştıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla ortak çalışmalar yürütülmektedir.
Polis Akademisinin eğitim tekniklerinden, eğitmenlerinden ve imkânlarından faydalanarak koordinasyon içerisinde yapılan eğitimde yaklaşık 300 personele iki dönem, iki grup halinde kolluk eğitimi verilmiştir.

Eğitimlerden geçen personel gittikleri görev yerlerinde aldıkları eğitim çerçevesinde farkındalık oluşturmakta, gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin sağlanmasında çok daha etkin görev yapmaktadır.

İlk olarak 2016 yılında verilmeye başlanan kolluk eğitiminde nihai hedef tüm personelin bu alanda eğitilmesidir.