2021 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı ve Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Semineri

2021 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı ve Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Semineri, Bakan Yardımcımız Sayın Sezai UÇARMAK’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

10 Kasım 2021

Genel Müdürlük kaçakçılıkla mücadele stratejisi ve bunun taşraya yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda; yıl içerisinde gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri masaya yatırıldı.
“Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Semineri” ile petrol ve LPG piyasasında denetim yetkisini haiz bulunan denetçilerimizin operasyonel kabiliyetlerini arttırılarak denetimlerde etkinlik ve verimliliğin arttırılması ve son mevzuat değişiklikleri ile uygulamada getirilen yenilikler konusunda bilgilendirildi.