Kısım Amiri

Kısım Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları

(1) Kısım Amiri, verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmek, kendisine bağlı personeli sevk ve idare etmek, denetlemek ve çalışma düzenini sağlamakla görevlidir.
 
(2) Kısım Amiri, kendisine verilen görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin tamamını indirmek için tıklayınız