Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar ve Kosova İrtibat Görevlilerinin katılımı ile İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

15 Ocak 2020

15.01.2020 tarihinde irtibat görevlilerinin katılımıyla Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen toplantıya; Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar ve Kosova temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır. Söz konusu toplantı Sayın Genel Müdürümüz Murat YAMAN başkanlığında gerçekleştirilmiş olup, ülkemizle yürütülen ikili ilişkiler toplantının gündemini oluşturmuştur. Toplantıda, irtibat görevlilerine Genel Müdürlüğümüzce yürütülen iş ve işlemler aktarılmış olup, ülkeler arasındaki potansiyel işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının artırılması hususları üzerinde durulmuştur.

Toplantının akabinde, heyet tarafından Komuta Kontrol Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyaret esnasında Merkez’deki sistemler hakkında bilgilendirme yapılmış olup, ayrıca Genel Müdürlüğümüze yönelik bir sunum gerçekleştirilmiştir.