Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı

10 Kasım 2021

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede daha etkin bir denetim ve kontrol mekanizması temin etmek ve mücadele sürecinde etkinliği ve verimliliği arttırmak amacıyla; 23/08/2012 tarihli ve 2012/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile eylemleri tamamlanan 23/02/2012 tarihli Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı yürürlükten kaldırılarak, yeni kaçakçılık trendleri ve güncel ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlanan, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler konulu 2021/22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 06/11/2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.

Söz konusu Genelgenin 12 nci maddesinde belirtilen ve ilgili birimler nezdinde gerekli mücadele faaliyetlerine yer verilen Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı ise Ticaret Bakanlığı resmi internet yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu genelge ve eylem planına aşağıdaki bağlantı linkleri kullanılarak ulaşılabilir.
 

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler konulu 2021/22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/183592

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı: https://muhafaza.ticaret.gov.tr/data/618a549313b876dd4c87917d/EYLEM%20PLANI-PDF.pdf