Yönetmelik

Yönetmelik Adı
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
Adlî Kolluk Yönetmeliği
Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik
Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Silah Taşıma, Bulundurma İle Kullanım Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık Ve Kıyafet Yönetmeliği
Gümrük Yönetmeliği
Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
Kaçakçılık Türleri İle İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik
Kara Sınırlarının Korunması Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Karayolu Sınır Kapıları İle Uluslararası Trafiğe Açık Hava Limanlarında Güvenliğin Ve Bu Yerlere Hizmet Veren Kuruluşlar Arasında İşbirliği Ve Eşgüdüm Sağlanması Hakkında Yönetmelik
Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
Sivil Hava Meydanları, Limanlar Ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev Ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
Yakalama, Gözaltına Alma Ve İfade Alma Yönetmeliği