Genel Müdür

14 Ocak 2021
Murat YAMAN
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü
1972 yılında Ankara/Çamlıdere de doğdu. Lise eğitimini Yenimahalle Yahya Kemal Beyatlı Lisesinde tamamladı. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden mezun oldu. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 1995 -1996 yılı Bankacılık Sertifika Programını tamamladı. 2006-2007 yılları arasında 1 yıl süreyle mesleki konularda inceleme araştırma yapmak üzere İngiltere de bulundu.
 
Çalışma hayatına, 1997 yılında Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünde Mali Analist Yardımcısı olarak başladı. Aynı yıl Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kuruluna 2001 yılında Gümrük Müfettişi, 2008 yılında Gümrük Başmüfettişi olarak atandı.
 

2011-2012 yıllarında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Rapor Değerlendirme Komisyonu Üyesi, 2012-2015 yıllarında Rehberlik ve Teftiş Başkan Yardımcısı ve Gümrük İnceleme ve Soruşturma Grup Başkanı olarak görev yaptı. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevli olduğu dönemde Bakanlığımız Etik Komisyonu Üyesi, Gümrüklerde Yolsuzlukla Mücadele Grubu Üyesi ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Nisan 2015 - Ekim 2019 tarihleri arasında Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.  21.10.2019 - 07.04.2020 tarihleri arasında vekaleten yürüttüğü Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü görevine Cumhurbaşkanlığı Makamının  7 Nisan 2020 tarih ve 2020/124 sayılı kararı ile  asaleten atanmıştır.


Evli ve iki çocuk sahibi olup, İngilizce bilmektedir.


Telefon : (0312) 449 35 00
E-Posta: muyaman@ticaret.gov.tr