Proje ve Teknik Sistemler

PROJE VE TEKNİK SİSTEMLER

1.    SİSTEMLER:

1.1.    Araç ve Konteyner Tarama Sistemleri:
Eşya, araç ve insan kaçakçılığının önlenmesi amacıyla, kara sınır kapılarında ve limanlarda, eşyanın fiziki muayeneye tabi tutulmadan kontrol edilmesi amacıyla 2003 yılından itibaren kullanılmaktadır.  
Yarı Sabit, Mobil ve Hızlı Tarama Sistemleri ile Gamma-Ray ve Backscatter araç ve konteyner tarama sistemlerinden faydalanılmaktadır .
1.2.    Tren Tarama Sistemi: 
Eşya, araç ve insan kaçakçılığının önlenmesi amacıyla, demiryolu sınır kapılarında, eşyanın fiziki muayeneye tabi tutulmadan kontrol edilmesi amacıyla 2013 yılından itibaren kullanılmaktadır.
1.3.    Bagaj ve Kargo Tarama Sistemleri:
Sistem, yolcu beraberi eşya kaçakçılığının önlenmesi amacıyla, kara, deniz ve hava sınır kapılarında, eşyanın fiziki muayeneye tabi tutulmadan kontrol edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Sabit ve mobil olmak üzere farklı modellerinden yararlanılmaktadır. .
1.4.    Kapalı Devre Televizyon Sistemleri (CCTV):
Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemleri kara, deniz ve hava gümrük kapı ve sahalarında kamu düzeninin korunması, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde kişi, eşya ve taşıtların hareketlerinin gerek önleyici gerekse olay sonrası takibat imkânıyla izlenmesi, ayrıca adli tahkikata konu olaylarda somut delil desteği sağlaması amacıyla yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 
Gümrük sahalarında bulunan kameralar vasıtasıyla sahada bulunan İzleme Merkezlerinden ve Genel Müdürlüğümüz Komuta Kontrol Merkezinden sahalar izlenebilmektedir. Bu kameralar yüksek ışık hassasiyetli ve çözünürlüklü, Panaromik, IP yapıda kameralar olup, alınan  kayıtlar merkezde veya network bilgisayar ağı üzerinden Ankara Komuta Kontrol Merkezinde bulunan yetkili bilgisayarlar ile izlenebilmektedir.
1.5.    Radyasyon İzleme Sistemleri (RİS):
Sistem, radyoaktif maddelerin yasal ticaretini kontrol altında tutmak ve yasadışı hareketlerini önlemek amacıyla genellikle kara sınır kapılarında ve limanlarda, araçların ve eşyanın radyoaktif salınım yapıp yapmadığını kontrol amacıyla kullanılan cihazlardır. Kullanılmakta olan sistemler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından üretilmektedir. 
Ayrıca sistemin alt bileşenleri olarak Radyasyon El Dedektörü ile Kişisel Radyasyon El Dedektörleri kullanılmaktadır. Kişisel Radyasyon El Dedektörü, Radyoaktif maddelerin yasal ticaretini kontrol altında tutmak ve yasadışı hareketlerini önlemek amacıyla genellikle kara sınır kapılarında ve limanlarda, araçların ve eşyanın radyoaktif salınım yapıp yapmadığını kontrol amacıyla kullanılan cihazlardır.

1.6.    Araç Takip Sistemi (ATS) : 
Araç Takip Sistemi (ATS), Türkiye’den transit rejiminin hükümlerine uygun olarak geçen ve geçişleri esnasında riskli/şüpheli olarak değerlendirilen araçları uydu aracılığıyla izlemek üzere tasarlanmış bir sistemdir.
ATS, Türkiye Gümrük Bölgesinden transit rejim kapsamında taşımacılık yapan araçların ülkemizde kaldıkları süre zarfında, herhangi bir yükleme boşaltma yapmadan, herhangi bir kaçakçılık olayına karışmadan güvenle ülkeyi terk etmesini sağlamaya yönelik geliştirilmiştir. 
ATS kapasitesinin arttırılması ile beraber daha fazla araç takip edilebilecek ve bu sayede Türkiye karayollarından transit rejim kapsamında taşımacılık yapan araçlarda görülen kaçakçılık faaliyetlerinin minimuma indirilmesi hedeflenmektedir.  Bu hedef doğrultusunda ulusal bütçe imkanları çerçevesinde mobil ünite sayısı arttırılmaktadır.
Araçlara yerleştirilen mobil üniteler aracılığı ile Ülkemiz üzerinden geçen transit araçların anlık olarak izlenmelerini sağlanmaktadır. Sistem, araç güzergahından saptığında, hareketsiz kaldığında veya mobil üniteye yapılacak bir müdahalede merkeze uyarı vermektedir. 


2.    TEKNİK CİHAZLAR:

2.1.    Karbondioksit Ölçüm Cihazı:
Araç veya konteynerler içerisinde gizlenen canlı insan veya hayvanların tespiti için kullanılmaktadır.
2.2.    Sahte Bandrol Tespit Cihazı:
Sigara ve alkol kaçakçılığının tespiti amacıyla kullanılmaktadır.
2.3.    Fiberskop ve Videoskop Cihazları:
Gözle görülemeyen ve fiziki olarak kısa sürede erişilmesi mümkün olmayan yerlerdeki nesneleri görüntülemede kullanılmaktadır.
2.4.    El Tipi Kimyasal Teşhis Cihazı:
Sıvı ve katı tehlikeli kimyasalların, narkotik ve patlayıcı maddelerin tanımlanması amacıyla kullanılmaktadır.
2.5.    Narkotik ve Patlayıcı İz Dedektörü:
Narkotik ve patlayıcı maddeleri tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.
2.6.    Yoğunluk Ölçüm Cihazları:
Araç, konteyner veya yükte gizli bölmeleri ve kaçak eşyayı tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.

2.7.    Kaçak Eşya Arama Çantası:
Araç aramalarında gözle görülmeyen yerlere (zulaya) saklanmış eşya ya da maddeyi bulmak amacıyla kullanılan malzemelerden oluşan çantadır.
2.8.    Termal Kamera/Gece Görüş Dürbünü:
Düşük ışık ortamlarında yüksek çözünürlüklü ve net görüntü elde etmek amacıyla kullanılmaktadır.
2.9.    Telefon Veri Alma Seti:
Şüpheli şahsın cep telefonu bilgilerinin kayıt altına alınması amacıyla kullanılmaktadır.

3.    KARA VE DENİZ TAŞITLARI:

3.1.    Mobil Ekip Aracı:
Özellikle Araç Takip Sistemi kapsamında, şüpheli ve riskli araçların takibi için kullanılmaktadır.
3.2.    Devriye Aracı:
Gümrük sahalarında ve Türkiye Gümrük Bölgesi’nde, gümrüklü sahanın güvenliğini temin etme ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla kullanılmaktadır.
3.3.    Dedektör Köpek Aracı:
Uyuşturucu madde, bomba, çay ve tütünün tespit edilmesinde kullanılan dedektör köpeklerin taşınması amacıyla kullanılmaktadır.
3.4.    Ani Müdahale Botu:
Türkiye kara sularında ve iç sularda devriye görevi sürdürmek ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gemilere müdahalede bulunmak amacıyla kullanılmaktadır.
3.5.    Devriye Botu:
Türkiye kara sularında ve iç sularda devriye görevi sürdürmek amacıyla kullanılmaktadır.
3.6.    Hizmet Botu:
Türkiye kara sularında ve iç sularda rutin hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

4.    PROGRAMLAR:

4.1.    Kaçakçılık Bilgi Bankası Programı:
Program, Türkiye sınır kapılarında ve Türkiye sınırları içerisinde ortaya çıkarılan tüm kaçakçılık olaylarına ilişkin bilgileri sistematik bir şekilde toplamak, depolamak, uluslararası standartlara uygun olarak analizini yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak amacıyla tasarlanmıştır. 
KBB veri kaynakları; ulusal düzeyde Bakanlığımız Merkez ve Taşra İdarelerinin yakalama bilgileri, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının soruşturma raporları ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yakalama bildirimleri, uluslararası düzeyde ise Alman Gümrük Soruşturma İdaresi (ZKA) ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnisiyatifi (SELEC) yakalama bildirimlerinden oluşmaktadır.

4.2.    Kara Kapıları Taşıt Takip Programı (KKTTP): 
Ülkemize giren ve çıkan araçların bilgilerinin, gümrük idarelerince kullanılmakta olan  Taşıt 1, Taşıt 2, TIR Takip ve NCTS Programlarından entegre  edilen  verileri içeren  bir  programdır. Ayrıca,  söz konusu program Gümrük İhbar Programı ile de entegre çalışmakta olup programa kaydedilen taşıt, firma ve sürücülerin  ihbar ve x-ray sevk işlemlerinin takibinde de yararlanılmaktadır. Sistem ihbarlı veya X-Ray e sevk edilen araçların işlemleri tamamlanmadan gümrüklü sahadan çıkışına izin vermemektedir.
Kara Kapıları Taşıt Takip Programının 2010 yılında yeni sürümü tamamlanmış ve program kullanıma alınmıştır. 

4.3.    Gümrük İhbar Programı: 
Kara Kapıları Taşıt Takip Programının kullanılmakta olduğu idarelerde, ulusal ve uluslar arası kaynaklardan alınan bilgiler çerçevesinde taşıt, sürücü, firma bilgileri üzerinden ihbar takiplerinin sistem üzerinden yapılmasını sağlayan programdır.
Gümrük ihbar programına ihbar kayıtları, Merkezden ve Kaçak istihbarat Müdürlüklerinden yapılmaktadır.

4.4.    Gemi Takip Programı: 
Gemi Takip Programı (GTP): Gümrüklerin modernizasyonu projesi kapsamında, gemi kontrol işlemlerinin elektronik ortama aktarılması ve limanlarımızdaki denetimlerin kuvvetlendirilmesine yönelik olarak geliştirilen ve tüm limanlarımızda kullanıma açılan gemi takip programı; bakanlığımız merkez ve taşra idareleri arasında on-line olarak çalışan bir sistemdir.
Programın Merkezi Bilge Sistemi üzerinden çalışan yeni sürümü ile birlikte; Türk veya yabancı bayraklı gemilerin Türk liman ve iskelelerine varış veya kalkışları öncesinde gemi acentelerinin Gümrük Müdürlüklerine yapacakları geliş/gidiş bildirimlerinin "Türk Limanlarına Gelen veya Türk Limanlarından Ayrılan Gemilerce Verilen Bildirim Formlarına İlişkin Tebliğ" ekinde de yer alan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen standart formlar baz alınarak yapılması sağlanmış; ayrıca geliş/gidiş bildirimleriyle birlikte mürettebat listesi, yolcu listesi ve gemi stok bilgilerinin de elektronik ortamda alınması ve söz konusu gemilerin geliş/gidiş kontrol işlemlerinin, elektronik ortamda takip edilmesi suretiyle limanlarımızdaki denetimlerin geliştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi hedeflenmiştir.
Gemi Takip Programı, hedeflenen amaçlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmektedir. Bu kapsamda ilgili birimlerimizin ihtiyaçları, görüş ve önerileri de dikkate alınarak, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik olarak program revize edilmekte geliştirilmektedir.

4.5.    Veri Yönetim Sistemi: 
Sistem, Bakanlığımız tarafından kullanılan araç, konteyner ve tren tarama sistemlerinin taranmış görüntülerinin Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndaki sunucuda kaydedilmesi ve tarama sistemlerinde çalışan operatörler ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’ndeki yetkili personel tarafından görüntülenebilmesi ve analiz edilebilmesini sağlamaktadır. 
Operatörler, sistemi kullanarak, taranmış görüntüleri JPEG formatında analiz araçlarıyla inceleyebilmektedir.

4.6.    Teknik Cihaz Takip Programı: 
Genel Müdürlüğümüzün asli görevi olan kaçakçılıkla mücadelede etkin bir rol üstlenen, Merkez ve Taşra İdarelerimizde kullanılan teknik cihaz, donanım ve ekipmanların takibini sistematik hale getirerek, sürekli güncel tutmak amacıyla 2014 yılı içerisinde Teknik Cihaz Programı hazırlanmıştır.