Genel Müdür

1968 yılı doğumlu Abdullah SOYLU, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 1990 ve 1992 yılları arasında yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etti.

18 Temmuz 2019
Abdullah SOYLU
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü
1968 yılında doğan Abdullah SOYLU ilk, orta ve lise öğrenimini Tokat'ta tamamladı. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini 1990 yılında tamamladı. 1990 ve 1992 yılları arasında yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etti.

1992 yılında Ankara’da Maliye ve Gümrük Bakanlığında Stajyer Kontrolör olarak memuriyete başladı. 1995 yılında Kontrolör, 2003 yılında Başkontrolör olarak atandı. 2004 ile 2007 yılları arasında Denetim Birim Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2007 yılı sonunda Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı makamında danışman olarak görevlendirildi. 2008 ve 2011 yılları arasında Personel Dairesi Başkanı olarak çalıştı. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yeniden yapılandırıldığı 2011 yılında 640 sayılı KHK’nın hazırlanması sürecinde görev üstlendi.

2011 yılı Aralık ayında atandığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılığı görevini bir süre yürüttükten sonra, 2013 Eylül ayında vekaleten, 2014 Ağustos ayında ise asaleten atandığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlük görevini yürütüyor.  

Görev yaptığı dönem içerisinde, çeşitli konularda yürüttüğü inceleme, soruşturma ve teftiş görevlerinin yanında, mevzuat hazırlığı çalışmalarına katılmış, disiplin kurulu üyelikleri, etik komisyonu üyeliği, Gümrük İdaresinin Modernizasyonu konulu AB Proje liderliği gibi görevler de üstlenmiştir.

Evli ve 3 çocuk babası olan SOYLU, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 


Telefon : (0312) 449 35 00
E-Posta:  A.Soylu@gtb.gov.tr